layoutelementlayoutelement
 
Horsens Havn

Havnen

Der er nu udarbejdet og vedtaget en masterplan for Horsens Havn.

Læs mere om Masterplan for Horsens Havn

 

Teknik og Miljø har udarbejdet en masterplan for HAVNEN på baggrund af de 3 vinderforslag fra arkitektkonkurrencen.

Masterplanen blev vedtaget af Horsens Byråd på deres møde i marts 2010.
Planen skal herefter ud i offentlig høring.

 

I en indbudt konkurrence deltog 5 firmaer om at komme med de bedste ideer for fremtiden på Horsens Havn.

Konkurrencen blev udskrevet i  maj 2008 og forslagene blev i september 2008 afleveret til Horsens Kommune.

Vinderne af konkurrencen blev præsenteret på et pressemøde af borgmester Jan Trøjborg tirsdag d. 28. oktober 2008.

Se konkurrencens forslag:

 Se borgmesterens præsentation af forslagene:

I øjeblikket udarbejdes der en lokalplan for erhvervshavnen. Forslaget til lokalplan behandles politisk i marts og kan efter planen fremlægges til offentlig høring i april og maj.

Samtidig arbejdes der med en masterplan for hele havnen.