layoutelementlayoutelement
 

Søndergade - fra gågade til væregade

28. marts 2017

Spørgsmål og svar

Nedenfor følger Horsens Kommunes besvarelse af ansøgernes spørgsmål i PQ fasen:

Spørgsmål 1

Hvad er afleveringskravene til projektkonkurrencen: Søndergade — fra gågade til væregade?

Hvor mange tegninger? Og i hvilken målestok?

Svar:

Afleveringsomfanget vil være maks. 3 A0 plancher i alt samt A3 beskrivelseshæfte. Med forbehold for ændringer vil målestoksforhold være 1:500 og 1:200.

Spørgsmål 2

III.1.10) Kriterier for udvælgelse af deltagere:

(2) Uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer, inkl. for de medarbejdere der vil blive gjort ansvarlige for den udbudte opgave. Der ønskes ikke CVer, men en kort beskrivelse af kompetencer og hvordan de indgår i løsning af opgaven. Det vil indgå i vurderingen i hvilket omfang konkurrenceteamet har en tværfaglig og borgerinddragende tilgang. Beskrivelsen må maks. fylde 1 A4 ark med tryk på begge sider (svarende til 2 A4 sider).

Gælder omfanget på maks. 1 A4 ark pr. medarbejder, der vil være med på opgaven, eller pr. firma, eller samlet for hele teamet?

Svar

Der ønskes en beskrivelse gældende for hele teamet.

Spørgsmål 3

I forbindelse med udbuddet i Horsens vil vi lige forsikre os, at der ikke skal afleveres følgende

• Rådighedserklæringer for underrådgivere

• Firmaoplysninger på underrådgivere

Svar

Der skal ikke afleveres rådighedserklæringer for underrådgivere.

Man må gerne komme med firmaoplysninger for underrådgivere.

Spørgsmål 4

Vi ønsker at anmode om prækvalificering og har – som tysk landskabstegnestue – i den anledning et par spørgsmål.

Er det mht. ejerforhold og CVR-nr. tilstrækkeligt at skrive de tilsvarende tyske betegnelser (GmbH og skattenummer), eller ønskes der en nærmere redegørelse for disse betegnelsers præcise indhold?

Svar

Det er tilstrækkeligt at skrive de tyske tilsvarende betegnelser.

Spørgsmål 5

Dokumentationen af vores ansvarsforsikring (fra forsikringsfirmaet) er på tysk. Kan vi aflevere den på tysk, eller skal vi oversætte den, evt. blot et uddrag?

Svar

Det accepteres, at sprog i bilag, i form af ansvarsforsikring, er på tysk.

Spørgsmål 6

Angående firmaoplysninger: Hvad menes der med ”organisation”? Ønskes der et diagram?

Svar

Det er valgfrit, hvordan organisation beskrives el. illustreres.                   

Vælg periode for nyheder
« 2017
seneste 2018
JanFebMarAprMajJun
JulAugSepOktNovDec
Se seneste
Vælg kategori