layoutelementlayoutelement
 

Søndergade - fra gågade til væregade

28. marts 2017

Horsens Kommune har udsendt en pressemeddelelse:

Søndergade skal forvandles fra gågade til ”væregade”

Nu indbydes til projektkonkurrence for næste etape af Midtbyforbindelsen, der forbinder banegården og havnen i Horsens

Horsens byråd ønsker en levende og varieret midtby med mange oplevelser. Midtbyen skal være et godt sted at bo, at handle og at arbejde - og frem for alt skal midtbyen være kommunens centrale samlingssted.

Derfor inviterer Horsens Kommune nu til en konkurrence, hvor ansøgere kan komme med deres bud på en multifunktionel midtby – som også skal være et dynamisk samlingspunkt for hele kommunen.

Konkurrencen henvender sig primært til landskabsarkitekter, arkitekter og ingeniører, som gerne i samarbejde med kunstnere, byrumseksperter, kultur- og fritidsplanlæggere eller andre faggrupper, vil komme med bud på udformningen af tre centrale byrum i Horsens: Jessensgade og hovedgågaden Søndergade og Torvet.

I starten af maj 2017 vil der blive udvalgt fem konkurrenceteams blandt de indkomne ansøgninger. De fem teams skal fra juni til august tegne hver deres bud på inspirerende, aktive og moderne ”væregader”.   

Formålet med konkurrencen er at få et tidssvarende bud på gågade- og byrumsdesign med fokus på at skabe de bedst mulige rammer for både et levende byliv og et aktivt handelsliv. Midtbyen skal, i smukke rammer, kunne tilbyde aktiviteter som overrasker og inspirerer og som i høj grad indbyder til ophold, mødesteder, bevægelse, leg og et inspirerende handelsliv. Byrummene skal indrettes med høj grad af tilgængelighed, servicefunktioner og tryghed.

Gågaden blev sidst opdateret i 1990´erne. Der har gennem tiden været mange midlertidige aktiviteter på gågaden, men nu er tiden til, at det næste mere permanent skridt tages.

Og Midtbyforbindelsen, som strækningen fra Banegården til Havnen kaldes, er det strøg i Midtbyen, hvor der især skal være byliv og spændende byrum. Byrummenes udformning skal afspejle den mangfoldighed, der er i midtbyen.

Det forudsættes også, at der - når et byrum skal renoveres - tages udgangspunkt i rummets særlige identitet, de eksisterende aktiviteter og karakteristika. Ved renovering af byrummene skal det enkelte rum ses i sammenhæng med de omkringliggende pladser, veje og torve. Pladser og byrum skal renoveres og fornys med høj kvalitet og utraditionelle og unikke løsninger, der udfordrer provinsbyens forudsigelighed.

’Søndergade - fra gågade til væregade’ er konkurrencens overskrift – og det understreger et ønske om at udvikle en gågade med særligt fokus på attraktive og gode opholdsmuligheder.

Midtbyen skal indbyde til, at man får lyst til at opholde sig i byrummene i længere tid. Byrummene skal ikke blot være en passage eller bevægelse igennem byen, det skal være ”væregader” og opleves som byens udendørs dagligstue. 

Tidsplan for projektkonkurrencen

Konkurrencen løber fra den 31. maj til den 25. august 2017. Herefter vil dommerkomiteen bedømme forslagene, og det forventes, at vinderen offentliggøres i løbet af oktober/november 2017.

For yderligere information, kontakt venligst:

Afdelingschef, Plan & By - Casper Grønborg, tlf.: 7629 2590

Projektleder, Arkitekt, Plan & By – Lene Stegemejer, tlf.: 7629 2510

Fakta om konkurrencen

Forventningerne til de kommende fem konkurrenceforslag er at, planillustrationer og afleveringsmaterialet generelt illustrerer, hvordan man skaber de bedst mulige rammer for et levende byliv og aktivt handelsliv.

Læs mere om konkurrencen og hvordan man ansøger om at deltage på

www.midtbyforbindelsen.horsens.dk/

Vælg periode for nyheder
« 2017
seneste 2018
JanFebMarAprMajJun
JulAugSepOktNovDec
Se seneste
Vælg kategori