layoutelementlayoutelement
 

Konkurrencen om Midtbyen

Arkitektkonkurrencen om MIDTBYFORBINDELSEN blev afgjort december 2009

Illustrationer fra METOPOS`vinderprojekt:

 

 

 

 

Vinderne blev:
Metopos by- og landskabsdesign, Rum Arkitekter, VIAtrafik, Active Institute og Reteam.

 
Ca. 75 personer deltog i arrangementet. 


Borgmester Jan Trojborg og vinderholdet.

Vinderholdet er nu fundet! Alle 5 projekter blev pr?senteret tirsdag d. 15.12 pa Horsens Radhus i foredragssalen.
Kl. 14.00-15.30 gennemgik borgmester Jan Trojborg og fagdommerne, Hanne Bat Finke og Peter Dahl, projekterne og afslorede, hvem der vandt konkurrencen.

Onsdag d. 23. september var der deadline for de 5 radgiver teams, der har arbejdet pa Midtbyforbindelsen.

I oktober og november tr?der dommerkomiteen sammen og s?tter sig ind i projekterne.
Vinderne pr?senteres i december 09.

Dommerkomiteen bestar af:
Borgmester Jan Trojborg
Viceborgmester Hans Bang Hansen
Viceborgmester Bjarne Sorensen
Byradsmedlem Ole Pilgaard Andersen
Udvalgsformand for Teknik og Miljo Jytte Holm
Udvalgsformand for Kulturudvalget Jorgen Bang

Fagdommere fra Akademisk Arkitektforening
Peter Dahl Larsen
Hanne Bat Finke

Radgivere for dommerkomiteen:
Helle Lis Soholt, Gehl Arkitekter
Knud Andersen, direktor for Teknik og Miljo
Poul Houe, Stadsarkitekt
Lene Krogh, projektleder pa midtbyforbindelsen
Henning Norb?k, kontorchef i Kulturafd.
Ole Helboe Nielsen, leder i Vej og Trafik

Dommerkomiteens sekret?r
Bettina Mylin, AA konkurrencer.

Arkitektkonkurrencen for MIDTBYFORBINDELSEN er sat i gang

Onsdag d. 17.juni 2009 var de 5 radgiverteams pa besigtigelse i Horsens Midtby.
Efter en ? times indledning pa radhuset gik repr?sentanter fra de 5 teams, Arkitektforbundet og Teknik og Miljo en l?ngere rute i midtbyen. Omradet omkring radhuset, Aboulevarden, Inderhavnen, Klosterkirken, Torvet, Norregade, Sondergade, Teatertorvet, Gronnegade, Svanes Torv, Vitus Berings Torv, Kongensgade, den tidligere slagterigrund, banegarden, Vitus Berings Parken, Fotexomradet og tilbage til radhuset var ruten.

Nu er det radgiverteam`sene, der skal pa arbejde. Deres forslag skal v?re indleverede senest d. 23. september 2009.


Repr?sentanter fra de 5 radgiverteams

 
Turen startede bag radhuset ..


... gik forbi Klosterkirken ..


... hen til Torvet ....


.. ned til den tidligere slagterigrund ...........

 
.. via banegarden og retur til radhuset.

 

 

Mandag d. 8. juni 2009 gik konkurrencen for midtbyforbindelsen i gang.

De 5 radgiverteams har nu faet tilsendt konkurrenceprogram, kort og andet materiale, og kan ga i gang med arbejdet.
Team`sene modes i Horsens d. 17. juni for samlet at hore mere om midtbyen i Horsens.

Forslagene skal v?re indsendt til kommunen senest d. 23. september 2009.

Se konkurrenceprogrammet her:

 

5 teams er udvalgt til at deltage i konkurrencen om MIDTBYFORBINDELSEN. De er udvalgt blandt 31 teams, der ansogte om at blive pr?kvalificeret. Alle ansogere blev vurderet i forhold til at have sat hold, der matchede opgaven.  Der var mange sp?ndende teams med mange sp?ndende referencer.

Se de 5 teams her:

1. Totalradgiver ARKITEMA K/S (DK)

Underradgivere:

BASCON, byplanl?gning, infrastruktur (DK)

Illutron, nyt?nkning ml. kunst og teknologi, installationer, (DK)

Harry Lahrmann, Trafik (DK)

2. Totalradgivere Arkitektfirmaet C.F. Moller A/S (DK)

Underradgivere:

Moe & Brodsgaard, Radgivende ingeniorer A/S, trafik og miljo (DK)

Manto A/S, oplevelsesokonomi, sociologi m.v. (DK)

Gunvor Hansen, Lyskonsulent, (DK)

plan & proces aps, strategi m.v. (DK)

3. Totalradgivere Metopos by- og landskabsdesign (DK)

Underradgivere:

RUMarkitekter (DK)

Via Trafik (DK)

Advisory Board:

Active Institute Idr?t og Fysisk aktivitet, (DK)

ReTeam, detailhandel og byudvikling (DK)

4. Totalradgiver NIRAS Konsulenterne A/S (DK)

Underradgivere:

Birk Nielsen, Planl?ggere og Landskabsarkitekter m.a.a. (DK)

SKALA Arkitekter A/S (DK)

NIRAS A/S (DK)

5. Totalradgiver SCHUL +OKRA Landskabsarkitekter (DK/NL)

Underradgivere:

Vilhelm Lauritzen Arkitekter (DK)

Tetraplan, trafikradgivere (DK)

Leif Hansen, ingeniorer (DK)

Orbicon, miljo m.v. (DK)

Konsulent team:

Informationsteknik, AV-teknik og oplevelsesarkitektur (S)

Asa Frankenberg, Belysningskonsulent (S/UK)

Superflex & Playground, Billedkunst/Interaktion (DK)

Mats Olsson (S)

Jorgen Nordqvist (DK)

Niels Bjorn, Tryghed i n?rmiljo (DK)

 

 

De 5 teams starter arbejdet med konkurrencen i juni. Pa baggrund af byrumsanalyserne fra Gehl Architects og Bygningskultur Danmark samt horings svar fra borgere og politikere i Horsens er der udarbejdet et konkurrenceprogram. I september skal holdene aflevere forslagene. Bedommelsen lober i oktober og november.

 

Horsens Kommune udskriver konkurrencen sammen med AA, Akademisk Arkitekforening.

Kontaktperson fra AAs konkurrenceafdeling er :

Bettina Mylin, Arkitekt MAA

Konkurrenceradgiver / Competition Manager

Akademisk Arkitektforening AA

Arkitekternes Hus

Strandgade 27 A

DK-1401 Kobenhavn K

T: +45 30859003