layoutelementlayoutelement
 
22. juni 2016

Den endelige Midtbystrategi skal behandles i Teknik og Miljø Udvalget, Økonomi udvalget og Byrådet i august.

Herefter lægges Midtbystrategien på kommunens hjemmeside.

På et møde tirsdag d. 21. juni fik Horsens Byråd præsenteret hele processen, som midtbystrategien har kørt siden august 2015.

Alle kommentarer, idèer og input er nu samlet i en håndfuld hovedoverskrifter.

Se listen her:

D. 18. april 2016 blev der afholdt en workshop i Horsens Teater i Allègade.

70 personer fra Midtbystrategi-processen deltog i en opsamling, diskussion og prioritering af alle de indkomne citater og holdninger.

Tak til alle, der deltog, for en god og debat-rig dag.

 

Så mange har deltaget med input i arbejdet med Midtbystrategien.

I focusgrupper, i KUBEN, I workshops, til temamøder og på Facebook.

Tak til alle for gode bidrag og ideer.

Midtby Forbindelsen 

MIDTBYSTRATEGI

HVAD MENER BORGERNE OM MIDTBYEN OG FREMTIDEN?

KOMMUNEN HØRER BORGERNE

Horsens Byråd har besluttet at udarbejde en Midtbystrategi i samarbejde med borgerne.

Høringsperioden er nu overstået, inputs`ene er samlet og strategien skrives. I august behandles strategien politisk i Teknik og Miljø Udvalget, i Økonomi Udvalget og i Byrådet.

Efter strategien er vedtaget, offentliggøres den på kommunens hjemmeside.

 

Hele baggrunden:

I 2009 blev der afholdt en arkitektkonkurrence, hvor der blev sat focus på forbindelsen mellem Horsens banegård og Havnen. Vinderforslaget omhandlede byudvikling, fortætning, trafik, byliv, byrum og meget mere ............

Efter 5-6 års arbejde med midtbyen har byrådet besluttet at tage en runde, hvor borgere, interessenter og samarbejdspartnere i byen inviteres til dialog om arbejdet med midtbyen.

I perioden august 2015 til april 2016 har der været holdt utallige focusgruppemøder med folk fra midtbyen, været afholdt workshops, informeret på facebook, afholdt byrums gåture med politikere og med borgere, snakket med studerende og foreninger, med kulturinstitutioner, og afholdt temadage om Detailhandel og om Byfortætning.

Den 18.april holdtes afslutnings- og opsamlings møde, hvor alle involverede var inviterede. Her blev der samlet op på alle møder og interviews.

Der er lavet en hvidbog med alle citater og referater.

I perioden april til juli skrives midtbystrategien og i august skal byrådet behandle strategien på deres møde

Midtbystrategien skrives med udgangspunkt i de to Byrumsrapporter fra 2009 og i vinderforslaget fra den store konkurrence i 2009. Kommentarer og holdninger til midtbyarbejdet indarbejdes i strategien, der kommer til at omhandle hele midtbyen - de 4 midtbyområder og udvalgte byrum.

 

 

 

 

For yderligere oplysninger kontakt
Lene Krogh, arkitekt m.a.a.
Teknik og Miljø, Byplan
Rådhustorvet 4
8700 Horsens 
Tlf.: 76292598
E-mail: telkr@horsens.dk