layoutelementlayoutelement
 
11. marts 2016
Som en del af arbejdet med midtbystrategien blev der mandag d. 7. marts afholdt en temadag om detailhandelen.
11. marts 2016

Som led i arbejdet med Midtbystrategien afholdes der onsdag d. 16. marts en temadag om fortætning i midtbyen.

Midtby Forbindelsen 

MIDTBYSTRATEGI

HVAD MENER BORGERNE OM MIDTBYEN OG FREMTIDEN?

KOMMUNEN HØRER BORGERNE

Horsens Byråd har besluttet at udarbejde en Midtbystrategi.

I 2009 blev der afholdt en arkitektkonkurrence, hvor der blev sat focus på forbindelsen mellem Horsens banegård og Havnen. Vinderforslaget omhandlede byudvikling, fortætning, trafik, byliv, byrum og meget mere ............

Efter 5-6 års arbejde med midtbyen har byrådet besluttet at tage en runde, hvor borgere, interessenter og samarbejdspartnere i byen inviteres til dialog om arbejdet med midtbyen.

I perioden august 2015 til april 2016 har der været holdt utallige focusgruppemøder med folk fra midtbyen, været afholdt workshops, informeret på facebook, afholdt byrums gåture med politikere og med borgere, snakket med studerende og foreninger, med kulturinstitutioner, og afholdt temadage om Detailhandel og om Byfortætning.

Den 4.april holdes afslutnings og opsamlings møde, hvor alle involverede er inviterede. Her samles der op på alle møder og interviews.

Der laves en hvidbog med alle citater og referater.

I perioden april til sommerferien skrives midtbystrategien og i august skal byrådet behandle strategien på deres møde

Midtbystrategien skrives med udgangspunkt i de to Byrumsrapporter fra 2009 og i vinderforslaget fra den store konkurrence i 2009. Kommentarer og holdninger til midtbyarbejdet indarbejdes i strategien, der kommer til at omhandle hele midtbyen - de 4 midtbyområder og udvalgte byrum.For yderligere oplysninger kontakt
Lene Krogh, arkitekt m.a.a.
Teknik og Miljø, Byplan
Rådhustorvet 4
8700 Horsens 
Tlf.: 76292598
E-mail: telkr@horsens.dk